26 Jun2019June 27, 2019
Post
สอนลูก นั่งคาร์ซีท เดินทาง ให้เด็กๆ นั่ง carseat อย่างปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องยาก

สอนลูก นั่งคาร์ซีท เดินทาง ให้เด็กๆ นั่ง carseat อย่างปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องยาก

วิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกัน อุบัติเหตุ กับ เด็ก คือ การดูแล ให้เด็ก นั่ง carseat อย่างถูกต้อง ยับยั้ง พวกเขาในขณะเดินทาง ด้วยรถยนต์ ต้อง นั่งคาร์ซีท เพื่อความปลอดภัย ซึ่ง คาร์ซีทแต่ละช่วงอายุ ควรใช้ให้เหมาะสม กับก่อนเดินทาง