การฝึกวินัย จากพ่อแม่สู่ลูก

         ปกติเราจะคุยกันถึงเรื่องราวสำหรับเด็ก ๆ แต่วันนี้เราอยากมาชวนคุณพ่อคุณแม่คุยไปพร้อมกับการสังเกตตัวคุณเองว่าวินัยของคุณนั้นมาถูกทางพอที่จะสอนให้ลูก ๆ มีระเบียบวินัยจากภายในแล้วหรือไม่ เพราะว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีสำคัญกับการมีระเบียบวินัยของลูกมากที่สุดค่ะ

       คุณพ่อคุณแม่ต้องสุภาพเสมอ

แน่นอนว่าคุณต้องไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวกันบ้างอยู่แล้ว และเมื่อได้พบเจอผู้คนก็ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความสุภาพและให้เกียรติทุกคนเข้าไว้ เพราะเมื่อลูกได้เห็นบ่อย ๆ ก็จะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ควรทำ และเขาก็จะนำไปปฏิบัติต่อนั่นเอง

       เมื่อผิดยอมรับผิด ขอโทษ และปรับปรุง

ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะผิดไม่เป็นเสียที่ไหน แต่เมื่อผิดแล้วการยอมรับความผิด ไม่อ้างและไม่โทษปัจจัยอื่น ๆ รวมทั้งขอโทษ และแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง นี่คือสิ่งที่สามารถทำให้ลูกเห็นและทำให้เขาไม่ได้กลัวที่จะหนีความผิด ซึ่งแน่นอนว่าต้องคอยบอกเขาเสมอว่าพยายามรอบคอบและทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ แต่ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจริง ๆ การยอมรับและแก้ไขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไม่ได้แย่เสมอไปเช่นกัน

รักษาสัญญา

การรับปากกับลูกมีความจำเป็นมากที่จะต้องรักษาสัญญาเอาไว้ให้ได้ทุกครั้ง ถ้าคุณไม่มั่นใจเราขอแนะนำว่าอย่ารับปากดีกว่า เพราะอาจสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเขา และเขาอาจเข้าใจได้ว่าเมื่อพูดแล้วไม่ต้องรักษาสัญญาก็ได้ เพราะพ่อแม่ก็ทำ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอาจทำให้มีผลเสียกับเขาในอนาคตได้

แสดงความรักอย่างจริงใจเสมอ

เรื่องนี้เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดคือการแสดงความรักอย่างจริงใจต่อกันในครอบครัว ทำให้ลูกรู้สึกได้เสมอว่าเขาสำคัญและได้รับความรักจากพวกคุณอย่างจริงใจ จุดนี้จะทำให้เขาไว้ใจและกล้าที่จะปรึกษา บอกเล่า ให้คุณได้ฟัง และแน่นอนอีกว่าเขาจะแสดงความรักกลับมาหาพวกคุณด้วยเช่นกัน

รับฟังกันเสมอ

 การถูกรับฟังจะทำให้เขารับฟังคุณด้วยเช่นกัน เมื่อเวลาเขามีอะไรอยากเล่า อยากอธิบาย ความกระตือรือร้นที่จะรับฟัง ไม่ขัดเขา รอขนเขาอธิบายหรือเล่าจนจบนั้นมีความสำคัญกับความรูสึกของลูกมาก และแน่นอนว่าเขาจะเรียนรู้ว่าเมื่อคุณเองเป็นฝ่ายพูดเขาก็จะรับฟังและพยายามที่จะเข้าใจคุณด้วยเช่นกัน และแม้ว่าจะเห็นต่างการเคารพและพูดคุยกันด้วยเหตุผลมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของคุณราบรื่นขึ้นได้อีกด้วย

พ่อแม่ต้องกล้าลองสิ่งใหม่เสมอ ๆ 

 เราเชื่อว่าเรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่คุณกังวล แต่การได้ลองอะไรใหม่ ๆ ให้ลูกเห็นเสมอนั้นช่วยเปิดโลกและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาไม่น้อย อาจเริ่มง่าย ๆ ด้วยการพบปะผู้คนใหม่ ๆ ไปที่ใหม่ ๆ ลองกินอะไรใหม่ ๆ ทำกิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความกล้าลองของพวกคุณ และแน่นอนว่าต้องลองมันด้วยความระวังและมีเหตุผลมาอธิบายให้เขาได้เข้าใจอยู่เสมอ

การเป็นพ่อแม่นั้นมีส่วนทำให้พวกคุณเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ที่คุณพัฒนาขึ้นมีผลกับลูกเป็นอย่างมาก เริ่มต้นด้วยพื้นฐานของความรักและความเข้าใจจากนั้นก็คอยแนะนำเขาไปด้วยเหตุผลอย่างอ่อนโยนเราเชื่อว่าลูกของคุณจะงอกงามเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างคุณแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.